Pitanja

Da li se može postaviti više fotografija uz jedan artikal?

Ne, može se postaviti samo jedna fotografija ali nema ograničenja na tekstualni opis artikla.

Da li neko može da vidi podatke o narudžbinama pristiglih od gosta preko digitalnog menija?

Ne, samo osoblje ugostiteljskog objekta ima pristup narudžbinama.

Kako će osoblje razumeti narudžbinu koja je poslata na nekom od stranih jezika, dostupnih u digitalnom meniju?

Bez obzira na kom jeziku je poslata narudžbina, osoblje je prima na jeziku koje sami odaberu u svom kontrolnom panelu.

Skeniraj QR kod Skeniraj
QR kod